CZ HOME

Harmonie (1994)

Televizní benefiční koncert Symfonického orchestru FOK v pražském Rudolfinu za řízení Libora Peška. Ve vysílání České televize podle scénáře Vladimíra Mertlíka vystoupili sólisté Peter Dvorský, Olga Romanko, Martin Babjak a Bambini di Praga. Z koncertu vydala Agency Prague Cherry, spol. s r.o.  CD Harmonie Live. 

http://www.podepsanosrdcem.org

zpět